A www.triholding.hu weblap illetve annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban rögzített feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

A TriHolding Kft weboldalán megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A TriHolding Kft. fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására. A TriHolding Kft. törekszik a weblapon fellelhető információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért felelősséget nem vállal. A TriHolding Kft. weboldalán megjelenő információk és adatok bármilyen módon való felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A TriHolding Kft. honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat nem ellenőrizzük, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállalunk. A TriHolding Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló okból következnek be.

A TriHolding Kft. weboldalán megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag a TriHolding Kft. jogosult.